Schriftelijke informatie

Naast de schoolgids en ons jaarinformatieboekje verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief op deze website. Hierin staat een veelheid aan actuele informatie vermeld die voor u belangrijk kan zijn. Omdat de nieuwsbrief een schakel tussen ouders en school en tussen ouders onderling wil zijn, zijn ook bijdragen van ouders van harte welkom. Deze nieuwsbrief kunt u niet alleen inzien op de website van de school, maar wordt ook aan ouders van de school per mail toegestuurd.