Brede School Legmeer

OBS Toermalijn maakt deel uit van de Brede School Legmeer.

Binnen de Brede school Legmeer zijn vier gelijkwaardige partners: Solidoe, de school voor Speciaal Basisonderwijs De Dolfijn, de Interconfessionele Basisschool De Kwikstaart en onze Openbare Basisschool Toermalijn. Deze partners hebben zich uitgesproken voor een samenwerking die een meerwaarde oplevert aan de eigen inspanningen. Ze willen door de Brede school Legmeer beter worden in hun primaire taken. Hierover is het een en ander vastgelegd in een Inhoudelijk Programma van Eisen (IPvE) en het visiedocument. Een goed voorbeeld van deze samenwerking is het Kenniscentrum dat bij de start van de Brede school door de basisscholen gezamenlijk is ingericht.

Legmeer-West is een nieuwe woonwijk. In deze nieuwe wijk zal ook behoefte zijn aan een wijkcentrum waarin sociale functies een plek krijgen. Het gebouw bevindt zich aan de Randhoornweg, naast het sportcomplex Randhoorn.

Meer informatie over de Brede school kunt u op de nieuwsbrieven pagina vinden, maar ook op www.bredeschoollegmeer.nl.