Passend Onderwijs

Scholen moeten er vanaf 1 augustus 2014 voor zorgen dat voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek beschikbaar is. Dat kan zijn op de school waar u uw kind heeft aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die uw kind nodig heeft. Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

 
Het speelbos bij de school.

Een school kiezen

U bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. U kiest een school die het meest geschikt is voor uw kind. Informatie over de ondersteuning die een school biedt, kunt u vinden in het ondersteuningsprofiel van de school. Dit ondersteuningsprofiel kunt u opvragen bij de school. 
Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind kan voldoen. Als de school uw kind niet voldoende kan ondersteunen, zoekt ze - in overleg met u - een school die dit wel kan. Dit noemen we zorgplicht.
Voor meer informatie: zie hoofdstuk 4 van onze schoolgids.