Tussenschoolse opvang

Er is op onze school gelegenheid tot overblijven. 


Vanaf  1 september 2006 veranderde de regelgeving rond het overblijven. Reden voor de Toermalijn om contact te zoeken met de Uithoornse Kinderopvang(inmiddels Solidoe). Dit heeft geleid tot een overeenkomst tussen de stichting Auro en Solidoe met betrekking tot het overblijven, waaraan de MR haar akkoord heeft gegeven. Sindsdien heeft Solidoe de organisatie van het overblijven op Toermalijn voor haar rekening genomen. 
U kunt zich aanmelden via het webportal op de website van Solidoe.

Hoe ziet de TSO eruit:

 • De administratie voor de TussenSchoolse Opvang wordt centraal door Solidoe uitgevoerd.
 • De school heeft een aantal overblijfkrachten, die op vrijwillige basis één of meerdere  middagen meewerken op de TSO.
 • De school heeft een eigen overblijfcoördinator, Suzanne Melchers.
  Zij is aanspreekpunt voor de overblijfkrachten, de ouders en de school.
 • Er is een TSO-coördinator vanuit Solidoe: Ingrid Haar: tel. nr. 0297-565252.
  Zij is aanspreekpunt  voor de overblijfcoördinatoren van meerdere scholen en  bewaakt  de kwaliteit van de TSO.  
  Gezien de taken van de overblijfcoördinatoren en de regelgeving vanuit de overheid wilden we deze taak niet meer door vrijwilligers laten uitvoeren.
 • Het overblijven gebeurt in vaste groepen, in de lokalen van onze school,  begeleid door overblijfkrachten.
 • Er bestaat een mogelijkheid om een abonnement af te nemen voor één of meerdere  dagen TSO per week en er is een mogelijkheid om via losse bonnen gebruik te maken van de TSO
 • De kosten voor de TSO voor dit schooljaar (2016-2017) zijn:
    - voor het tarief zie website van Solidoe.

Belangrijke personen en telefoonnummers:

Naam TSO coördinator Solidoe: Ingrid Haar
TSO coördinator bereikbaar op: 0297-565252 ingridhaar@solidoe.nl

Naam overblijfcoördinator: Suzanne Melchers                            
Mobiele nummer voor afmelden kinderen: 06 – 293 33 928       
De Overblijfcoördinator is bereikbaar voor overleg op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13:15 – 13.30 uur

Afwezigheid melden kinderen:
s.v.p. voicemail van overblijfcoördinator inspreken voor 11.30 uur

Voorschoolse opvang VSO en Naschoolse opvang NSO

Solidoe organiseert in de Brede school voor kinderen van Toermalijn diverse opvangvormen, waaronder VSO en NSO.
Het gaat hier om opvang in de periode voor schooltijd (VSO) en na schooltijd (NSO).

Voor meer informatie over voor- en naschoolse opvang: de website van Solidoe raadplegen (www.solidoe.nl) of Ingrid Haar 0297-565252