Groepsinformatieavond

Begindatum
20 september 2016
Einddatum
20 september 2016
Begintijd
Eindtijd

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders geinformeerd over allerlei zaken die dit schooljaar in de groep van hun kind(eren) aan de orde komen!

18.45 uur School open 
19.00 tot 19.45 uur groep 3, 4, 7 en 8 
19.45 tot 20.00 uur koffie en thee in de hal 
20.00 tot 20.45 uur groep 1, 2, 5 en 6