Maartgesprekken

Begindatum 22 maart 2016 00:00

Einddatum 23 maart 2016 00:00

Locatie

Maandag 22 maart en dinsdag 23 maart worden de oudergesprekken n.a.v. de tweede rapportage gevoerd.