Maartgesprekken

Begindatum
22 maart 2016
Einddatum
23 maart 2016
Begintijd
Eindtijd

Maandag 22 maart en dinsdag 23 maart worden de oudergesprekken n.a.v. de tweede rapportage gevoerd.