Schriftelijk rapport

Begindatum
27 juni 2016
Einddatum
28 juni 2016
Begintijd
Eindtijd

Maandag 27 juni ontvangen de kinderen van groep 2 t/m 8 het laatste rapport van dit schooljaar.