Forten en wachttorens bouwen n.a.v. geschiedenis les

In groep 5 hebben we het vandaag met geschiedenis gehad over de Romeinen. De Romeinen bouwden veel forten en wachttorens. In groep 5 kunnen ze dat ook heel goed!