oktober 2, 2019 6:48 am

Werkschriften van de kinderen

Tot voor kort: Alle kinderen krijgen dagelijks instructie van de leerkracht en oefenen daarna de aangeboden stof in hun werkboek of op een chromebook. Dat werk wordt bij de leerkracht ingeleverd die dat vervolgens nakijkt en corrigeert. Op enig moment krijgt de leerling het werk terug en ziet dan wat goed gelukt is en de foutjes die hij/zij gemaakt heeft.

Ik heb met de leerkrachten afgesproken om het gemaakte werk van kinderen meer als oefenwerk te zien en te stoppen met alles na te kijken. De zin van dat urenlang nakijken en corrigeren is (bewezen) zeer beperkt.

Wat dan wel?
In plaats van dat nakijken geeft de leerkracht tijdens zijn/haar rondgang ieder kind directe feedback op datgene dat er geproduceerd wordt. Directe feedback is vele malen effectiever dan achteraf corrigeren. Immers, het kind kan de feedback meteen tijdens het verder oefenen toepassen. De leerkracht loopt tijdens de oefenperiode meerdere ronden, kijkt bij/met elk kind naar de gemaakte oefenstof en geeft steeds direct feedback.

Ook worden de kinderen door de leerkracht getraind om zélf hun werk kritisch te bekijken, na te kijken en te corrigeren. Steekproefsgewijs wordt natuurlijk door de leerkracht de vinger aan de pols gehouden.

Daarnaast kan de leerkracht de uitgespaarde tijd véél beter besteden aan het programma van de dag van morgen. Ik zie nakijken als reactief werk en het voorbereiden van nieuw aanbod als toekomst-gericht.

Gevolg is dat ook u de werkschriften van de kinderen als oefenmateriaal moet zien en dat het u wellicht op enig moment zal opvallen dat niet al het werk door de leerkracht is gecorrigeerd.

Met vriendelijke groet,

Hans Gigengack

Klik op deze link en download de nieuwsbrief

Ouderavond ‘Spanning in de decembermaand”

Hoe bewaar je de rust in de decembermaand? De Brede School Legmeer organiseert een informatieve avond voor ouders met kinderen in de leeftijd tot ± 8 jaar. We gaan aan de hand van theorie met elkaar in gesprek, zodat u met concrete tips naar huis gaat. We zien u graag 10 oktober om 19.30 uur in het atrium van de Brede School. U kunt zich aanmelden voor deze avond door een berichtje te sturen naar info@bredeschoollegmeer.nl . We hopen veel ouders te mogen begroeten deze avond!


Groep 7 en 8 verkoopt kinderpostzegels

Woensdag zijn de kinderen van groep 7 en 8 begonnen met de verkoop van de kinderpostzegels. Wij verkopen voor twee goede doelen: kinderen in de daklozen- en vrouwenopvang en Voedselbank Uithoorn en De Kwakel. Koopt u ook Kinderpostzegels bij ons?

Kinderboekenweek 2019

“Van 2 t/m 13 oktober staan voertuigen centraal tijdens de Kinderboekenweek: Reis mee! De 20 kerntitels waarin het draait om voertuigen staan deze week centraal in het lesmateriaal.”
“De opening vindt plaats op woensdag 2 oktober van 8.20-8.30 uur op het plein. Hoe we de opening vormgeven is nog een verrassing.”

“Er zullen gastlessen plaatsvinden, gegeven door onze leesconsulent: Maarten. De groepen 4, 5 en 6 krijgen maandag 7 oktober bezoek van de schrijver: Ruben Prins. Na afloop hebben de kinderen de gelegenheid om bij hem een boek te kopen.

Woensdag 9 oktober om 14.15 uur zal er een boekenmarkt zijn, waar de kinderen de gelegenheid hebben gebruikte boeken te kopen en verkopen voor een leuk prijsje. Meer informatie volgt in de informatiebrief.

Tijdens de afsluiting op vrijdag 11 oktober om 14.05 uur, dansen de kinderen van groep 8 samen met alle kinderen van Toermalijn op het nummer ‘Reis mee’ van kinderen voor kinderen. Dit jaar is het lied geschreven door Jochem Myjer en Tjeerd Oosterhuis. U komt toch ook kijken?”

Babynieuws

Juf Lotje is in blijde verwachting. Lotje en haar vriend Sander verwachten in februari 2020 een zoon! Hun dochter Ava wordt dan grote zus. Wij feliciteren hen met dit mooie nieuws en wensen haar een fijne zwangerschap.

Aansluitend op “babynieuws” ….

Zegt het voort …. zegt het voort …..
De Toermalijn is op zoek naar een vervanger voor juf Lotje tijdens haar
zwangerschapsverlof. In deze tijd van lerarentekort is dat niet zo makkelijk. Er zijn simpelweg bijna geen leerkrachten meer die geen baan hebben en dus beschikbaar zijn.

Vraag aan u, ouders: Wilt u s.v.p. in uw netwerk / social media / onder familieleden, vrienden en buren het bericht verspreiden dat de Toermalijn op zoek is naar een leerkracht voor 1-2 dagen per week. Groep 7, vanaf januari tot ongeveer half mei 2020. Dat kan b.v. ook een herintreder zijn. Na afloop van de vervangingsperiode geeft Auro, ons bevoegd gezag, de
kandidaat een baangarantie !


Facebook van OBS Toermalijn

Ook OBS Toermalijn heeft een eigen Facebookpagina. Misschien had u
deze al gezien en geliked? Op deze pagina zijn vaak wat foto’s te vinden,
van hetgeen er zojuist gebeurd is. Denk hierbij aan een bezoek aan een museum, start kinderpostzegel-verkoop of ontwikkelingen rondom de kinderboekenweek. Adres: https://www.facebook.com/obs.toermalijn/