januari 31, 2020 11:45 am

Afscheid juf Lumien

Na jaren werkzaam te zijn geweest op OBS Toermalijn is juf Lumien inmiddels al enkele weken werkzaam op een school in haar woonplaats in Friesland. De week voor de kerstvakantie, in haar laatste werkweek op OBS Toermalijn, was juf Lumien helaas ziek. Dat betekende dat haar geplande afscheid niet door kon gaan. Omdat juf Lumien graag afscheid wil nemen van de kinderen en ouders komt zij komende maandag (3 februari) naar onze school. ‘s Middags neemt zij afscheid van de kinderen van de groepen 5, 6 en 8 (de groepen waar zij dit jaar les heeft gegeven) en vanaf 14.00 uur zijn alle ouders welkom om juf Lumien gedag te komen zeggen in de hal van de school. Er is een hapje en een drankje geregeld, dus wij zien u graag maandag!

Lumien Hofstee

Klik op deze link en download de nieuwsbrief

Oproep ouderraad

Beste ouders en verzorgers,
De ouderraad is dringend op zoek naar nieuwe leden. Wij helpen bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals de schoolreisjes, avond4daagse en alle december vieringen. Daarnaast verzorgen wij ook de schoolfotograaf en innen wij de ouderbijdrage waar alle activiteiten en vieringen van worden bekostigd.

Wij komen 1 avond in de 2 maanden bijeen om de afgelopen activiteiten te evalueren, de aankomende activiteiten te bespreken en de bijbehorende taken te verdelen, hierbij kun je zelf aangeven hoeveel tijd je hebt om mee te helpen. Alle hulp is welkom en wordt zeer gewaardeerd.

Wil jij jezelf aanmelden of wil je een keer een vergadering bijwonen neem dan contact op met Michelle Wiering 06-40121793.

Even voorstellen: Debby

Hallo ouders van OBS Toermalijn, ik ben Debby de Voijs. Ik ben 20 jaar en ik woon in Uithoorn. Misschien herkent u mij wel! Ik heb al een aantal jaren als stagiaire in groep 1/2 rondgelopen op de Toermalijn. Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd als onderwijsassistente. Sinds kort ben ik nu officieel als onderwijsassistente aan de slag in de kleutergroep. Ik kom elke dag met veel plezier naar mijn werk en zie het als een uitdaging om samen met de leerkracht de kinderen te helpen.

Even voorstellen: Suzanne

Beste ouders van de Toermalijn. Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Suzanne Hartog. Ik ben 29 jaar oud en woon sinds een jaar in Wilnis. Ik heb een zoontje van 4 maanden oud. Hiervoor was ik werkzaam op een school in Amsterdam, maar ik wilde graag dichterbij huis gaan werken en ben zo bij jullie op de Toermalijn beland. Ik ben voor één dag per week de juf van groep 5,6 en 7. Op dinsdag groep 5, woensdag groep 6 en op vrijdag groep 7. Inmiddels heb ik alle kinderen van deze groepen al een beetje leren kennen en gaan we er een leuke en leerzame tijd van maken!

Onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari zijn de landelijke onderwijsstakingen gepland. Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier daarom aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag.
Een leerkracht op een Nederlandse basisschool geeft circa 20% meer uren les en heeft een 20% grotere klas dan de EU gemiddelden. De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden.

Waarom staken we opnieuw?
In november 2019 zijn de bonden, werkgevers en de coalitie overeengekomen dat het kabinet 460 miljoen euro extra investeert in het basis- en voortgezet onderwijs. Als gevolg hiervan krijgt het onderwijspersoneel een eenmalige uitkering en is er 97 miljoen euro extra aan werkdrukgelden beschikbaar gesteld. Waarom staken we dan toch? Het is ontzettend belangrijk dat er structureel meer geld geïnvesteerd wordt in onderwijs, zodat de branche aantrekkelijker gemaakt kan worden. Er is een kloof ontstaan tussen wat onderwijs nodig heeft en wat er nu voor beschikbaar is. De salarissen zijn nog altijd te laag om voldoende docenten te werven. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet één front vormen en laten horen dat we ons zorgen maken.

Het gaat hierbij om de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen. Wij vragen u daarom om uw steun voor deze staking en zullen donderdag onze stem laten horen bij de manifestatie op de Dam in Amsterdam!

U kunt uw steun kenbaar maken via onderstaande link. Met uw stem geeft ook u aan dat er iets structureels moet gebeuren voor het onderwijs. http://www.oudersvannu.nl/commercieel/onderwijspetitie/

Letterfeest groep 3

Op dinsdag 21 januari was er feest in groep 3, Het Letterfeest.
De kinderen hebben de afgelopen tijd heel hard gewerkt om alle letters te leren en dat moest gevierd worden! Er was een letterspeurtocht door de school en aan het eind van de middag mochten ook de ouders van groep 3 komen. De kinderen lieten horen dat zij alle letters vlot kunnen opzeggen. Om de middag feestelijk af te sluiten kreeg iedereen een letterdiploma.
Wat zijn we trots op groep 3!

Facebook van OBS Toermalijn

Ook OBS Toermalijn heeft een eigen Facebookpagina. Misschien had u deze al gezien en geliked? Op deze pagina zijn vaak wat foto’s te vinden, van hetgeen er zojuist gebeurd is. Denk hierbij aan een bezoek aan een museum, start kinderpostzegel-verkoop of ontwikkelingen rondom de kinderboekenweek. Adres: https://www.facebook.com/obs.toermalijn/

Belangrijke data

30 + 31 januari: Landelijke onderwijsstaking

3 februari: Afscheid juf Lumien

3 + 5 februari: Adviesgesprekken groep 8

14 februari: Sponsorloop groep 7 en 8

17 februari: Voorjaarsvakantie

24 + 25 februari: Studiedag Leerlingen vrij

Nieuw op school

Don (groep 1/2), Vince (groep 1/2), Anna (groep 1/2), Arthur (groep 1/2), Liselotte (groep 1/2), Sem (groep 1/2), Ibrahim (groep 3), Kevin (groep 6)

Mocht u uw jongste kind nog niet hebben opgegeven, kom dan even langs bij de leerkracht van uw kind om een inschrijfformulier te halen.