april 24, 2020 11:07 am

Hoera, de school mag weer open!


Vanaf maandag 11 mei mogen alle basisscholen in Nederland gefaseerd openen. Dit betekent dat wij vanaf die dag met halve groepen tegelijk weer naar school kunnen. U heeft van de groepsleerkracht van uw kind(eren) te horen gekregen welke dagen uw kind(eren) naar school komen. Tijdens fysieke schooldagen besteden wij veel aandacht aan het welbevinden van de kinderen en krijgen zij instructies voor rekenen, begrijpend lezen, spelling en taal. De schooldagen zijn gewoon van 8.30 – 14.15 uur. De overige dagen volgt uw kind online thuisonderwijs via Junior Einstein. Alle kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen hier een account voor waarin de leerkrachten per leerling passend (herhalings)werk klaarzetten. Om de fysieke schooldagen veilig te kunnen organiseren, dienen wij ons aan de zeer strikte regels van het RIVM te houden. Voor ouders en kinderen gelden dan ook de volgende voorwaarden:

– Maximaal 1 volwassene brengt en haalt de kinderen, kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets
– Ouders van groep 4 t/m 8 komen niet in school en op het schoolplein, maar wachten langs het fietspad of op de Kiss&Ride zone / parkeerplaats
– Tussen kinderen hoeft geen 1,5 m afstand gehouden te worden, tussen volwassenen en kinderen zoveel mogelijk en tussen meerdere volwassen altijd
– Blijf thuis bij verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest en/of koorts. 24 uur klachtenvrij = weer naar school. Als een gezinslid ziek is, blijft het hele gezien thuis
– Op school hebben wij alle benodigde desinfectiemiddelen. Wij wassen vaak de handen, gebruiken papieren zakdoekjes en schudden geen handen
– Kinderen en onderwijspersoneel die tot de risicogroep behoren of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen thuisblijven. Neem hierover contact op met juf Marisha (marisha@toermarlijn-uithoorn.nl)


Klik op deze link en download de nieuwsbrief

Meester Ton draagt stokje over aan meester Jan

Na ruim 11 jaar op Toermalijn gewerkt te hebben, heeft meester Ton helaas afscheid van ons genomen. Meester Ton heeft al die jaren zijn conciërge-taken met veel plezier gedaan en kreeg nu de kans om op de andere school waar hij dit deed fulltime te gaan werken.

Wij gaan Ton missen om zijn inzet, humor, hulp bij de organisatie van schoolfeesten en sporttoernooien en alle andere klussen die hij voor ons deed. De kinderen zullen vooral zijn grapjes en persoonlijke aandacht gaan missen. Meester Ton blijft wel in de Brede School werkzaam, dus zien we hem gelukkig nog regelmatig voorbij komen. Meester Ton, bedankt voor alles!

Hierbij kunnen wij u ook direct melden dat meester Ton is opgevolgd door meester Jan. Hij heeft op Toermalijn jaren als leerkracht in de bovenbouw gewerkt en is daarna de ICT en administratie voor ons blijven doen. Meester Jan, heel veel plezier en succes met je nieuwe baan als conciërge van Toermalijn!

Nieuwe ouder- en kindadviseur

Mijn naam is Greet van Rijn en ik ben de nieuwe Ouder- en kindadviseur op Toermalijn. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen met allerlei vragen terecht bij mij. Vragen van ouders kunnen gerelateerd zijn aan school, maar ook zaken die spelen in de thuissituatie kunt u met mij bespreken. U kunt als ouders langskomen, bellen of mailen wanneer u een vraag heeft. Bijvoorbeeld wanneer u niet goed weet hoe u met een bepaalde situatie om moet gaan. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over gedragsproblemen, eet of slaapproblemen, zindelijkheid, of andere opvoedingsvragen. Ook voor vragen rond echtscheiding, langdurige ziekte in het gezin/familie kunt u bij mij terecht.

Ik kan met u 1 of meerdere gesprekken voeren, zowel op school als bij u thuis. Zonodig dan kunnen wij ook doorverwijzen naar andere specialisten (gedragsdeskundige, speltherapie etc). Dit gebeurt uiteraard in overleg met u. Er zijn geen kosten verbonden aan een consult of meerdere gesprekken met mij. Dit wordt gefinancierd vanuit de gemeente. Zodra de school weer open mag houd ik spreekuur op donderdagmiddag van 13.45-14.45. Ik zal te vinden zijn in de kamer van Anouk van der Putten (interne begeleidster). Daarnaast ben ik nu al telefonisch te bereiken op 06 51188504 of g.van.rijn@mee-az.nl . Ik hoor het graag van u als ik u kan helpen.

Facebook van OBS Toermalijn

Ook OBS Toermalijn heeft een eigen Facebookpagina. Misschien had u deze al gezien en geliked? Op deze pagina zijn vaak wat foto’s te vinden, van hetgeen er zojuist gebeurd is. Denk hierbij aan een bezoek aan een museum, start kinderpostzegel-verkoop of ontwikkelingen rondom de kinderboekenweek. Adres: https://www.facebook.com/obs.toermalijn/

Belangrijke data


11 mei: school open voor de eerste groep leerlingen

12 mei: school open voor de tweede groep leerlingen

Nieuw op school

Groep 1-2:
Safir, Ceylin, Mohammed, Joey, Don en Jody

Groep 4:
Debbie en Jelaya

Groep 6:
Melissa en Nisa

Mocht u uw jongste kind nog niet hebben opgegeven, kom dan even langs bij de leerkracht van uw kind om een inschrijfformulier te halen.