augustus 25, 2020 10:04 am

Start schooljaar

Maandag 17 augustus starten we met het schooljaar 2020-2021. In deze nieuwsbrief enkele belangrijke zaken. De leerkrachten hebben weer zin om te starten en zien jullie graag maandag op school.

Overzicht werkdagen en e-mailadressen directie en leerkrachten

WerkdagenE-mailadres
DirectieHans Gigengackdohans@toermalijn-uithoorn.nl
DirectieMarisha Hogerwerfdi – woe – domarisha@toermalijn-uithoorn.nl
Conc. + Admi.Jan Outshoornwoejan@toermalijn-uithoorn.nl
GymSanneke Vonkma – dosanneke@toermalijn-uithoorn.nl
IBNicolette LenstraWisselende werkdagennicolette@toermalijn-uithoorn.nl
RTHannalie Kaplandi – do
1/2 Claudia Kokma – di – do – vrijclaudia@toermalijn-uithoorn.nl
1/2Debby de Voijsma – di – woe – dodebby@toermalijn-uithoorn.nl
1/2 Sandra Kouswoesandra@toermalijn-uithoorn.nl
3Anouk Jorenma – di – woeanoukjoren@toermalijn-uithoorn.nl
3Sandra Kousdo – vrijsandra@toermaljn-uithoorn.nl
4Gaby Gorterdi – woe – dogaby@toermalijn-uithoorn.nl
4Marisha Hogerwerfma – vrijmarisha@toermalijn-uithoon.nl
5Juliëtte Erdbrinkma – woe – do – vrijjuliette@toermalijn-uithoorn.nl
5Harm-Jan Bremandiharmjan@toermalijn-uithoorn.nl
6Freeke Wolteringma – dofreeke@toermalijn-uithoorn.nl
6Suzanne Hartogdi – woe – vrijsuzanne@toermalijn-uithoorn.nl
7Talitha Wagenmakersma – di – do – vrijtalitha@toermalijn-uithoorn.nl
Harm-Jan Bremanwoeharmjan@toermalijn-uithoorn.nl
8Tabitha Özelma – di – dotabitha@toermalijn-uithoorn.nl
8Lotje Boomwoe – vrijlotje@toermalijn-uithoorn.nl

Bereikbaarheid leerkrachten

Het is natuurlijk heel handig om met een leerkracht over allerlei praktische zaken te communiceren via de mail. Bedenk echter wel dat ook leerkrachten werktijden hebben en dat zij niet 24/7 op hun werkmail kijken. Iedere leerkracht doet zijn/haar best om uw mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Corona-maatregelen

Voor de zomervakantie zijn wij gelukkig weer met alle kinderen tegelijk naar school geweest. Het was fijn om op deze manier met z’n allen het jaar af te kunnen sluiten. Er heerst nog steeds een hoop onzekerheid rondom het Corona-virus. Dit betekent dat wij voor het brengen en halen van de kinderen dezelfde regels hanteren als eind vorig schooljaar.

  • Het is niet mogelijk om uw kind in de klas te brengen. Wij willen u vragen uw kind zoveel mogelijk alleen naar school te laten komen of af te zetten aan de rand van het schoolplein. Dit betekent dat u uw kind afzet bij de kiss and ride zone of bij het fietspad naast de school. Juf Claudia staat dagelijks bij de kiss and ride zone om de kinderen van groep 1-2 naar het schoolplein te begeleiden. Juf Debby en juf Sandra/juf Anouk staan buiten op het schoolplein om de kinderen van hun groep op het schoolplein op te vangen. De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen zelfstandig naar binnen.
  • De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen ‘s middags op het schoolplein worden opgehaald door één persoon. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar huis of mogen zelfstandig naar de kiss and ride zone, de parkeerplaats of het fietspad lopen. 
  • Voor aankomende maandag geldt een uitzondering. Alle leerkrachten staan ‘s ochtends op het schoolplein. U mag met uw kind meelopen het schoolplein op om kennis te maken met de leerkracht van uw kind. Komt uw kind voor het eerst naar school? Dan mag u uw kind tussen 08.50 uur en 09.00 uur in de klas brengen.  

Daarnaast willen wij u met klem verzoeken uw kind thuis te houden als hij of zij Corona-gerelateerde klachten heeft. Kinderen uit groep 1 en 2 mogen bij een lichte verkoudheid wel naar school komen. De andere kinderen blijven bij een verkoudheid thuis. Als u twijfelt of uw kind naar school mag komen, kunt u altijd contact opnemen met de school.

Informatiefilm

In de week van 7 september ontvangt u van de leerkracht van uw kind een informatiefilm met informatie over het schooljaar. Daarnaast ontvangt u een brief waarin in het kort de belangrijkste informatie staat.

Trakteren

Als uw kind jarig is mag hij/zij op school trakteren. Overleg vooraf met de leerkracht(en) van uw kind wat een geschikte dag hiervoor is. In verband met Corona mogen de kinderen alleen voorverpakte traktaties uitdelen.

Gym

Groep 3 t/m 8 heeft gym op maandag- en donderdagochtend in de gymzaal van de Brede School. De kinderen moeten op deze dagen hun gymkleding mee naar school nemen. Let op! Aankomende maandag hebben de groepen 5 t/m 8 al gymles. 

Gezonde school

Elke dag wordt de ochtend in alle groepen onderbroken om te pauzeren. De kinderen worden dan in de gelegenheid gesteld om wat fruit te eten en om iets te drinken. De kinderen nemen zelf iets van thuis mee. Wij gaan er van uit dat dit een tussendoortje is en niet het ontbijt vervangt. De kinderen moeten dit in ongeveer 10 minuten kunnen eten. Daarna gaan we naar buiten of wordt het lesprogramma voortgezet. Op Toermalijn is het op woensdag ‘koekdag’. Dat betekent dat er alleen op deze dag een gezonde koek meegenomen mag worden. 

Facebook van OBS Toermalijn

Ook OBS Toermalijn heeft een eigen Facebookpagina. Misschien had u deze al gezien en geliked? Op deze pagina zijn vaak wat foto’s te vinden, van hetgeen er zojuist gebeurd is. Denk hierbij aan een bezoek aan een museum, start kinderpostzegel-verkoop of ontwikkelingen rondom de kinderboekenweek.

Adres: https://www.facebook.com/obs.toermalijn/

Belangrijke data

17 augustus – Eerste schooldag

Vakantierooster
Herfstvakantie: 12-10 t/m 16-10
Kerstvakantie: 21-12 t/m 01-01
Krokusvakantie: 22-02 t/m 26-02
Pasen: 02-04 t/m 26-02
Koningsdag: 27-04
Meivakantie: 03-05 t/m 14-05
Pinksteren: 24-05
Zomervakantie: 12-07 t/m 20-08

Studiedagen
maandag 14-09
vrijdag 09-10
woensdag 18-11
maandag 01-03
dinsdag 02-03
maandag 26-04 (onder voorbehoud)
donderdag 17-06
vrijdag 18-06
vrijdag 09-07

Nieuw op school

Wij zien graag dat kinderen rond 2,5 jaar worden ingeschreven op school ivm de groepsbezetting en planning voor het jaar erop. Mocht u uw jongste kind nog niet hebben ingeschreven, kom dan even langs bij de leerkracht van uw kind om een inschrijfformulier te halen.

Welkom op school!

Groep 1/2:
Rana, Noor, Alan, Giffney, Evi, Feline, Remi, Zoë, Imani, Shrinika, Elynn, Joël, Liv en Yarelis

Groep 3:
Lani en Mishika

Groep 4:
Davey, Ranim en Nayeli

Groep 5:
Sophie en Leah

Groep 7:
Welmoed