september 2, 2020 10:23 am

Start schooljaar

We zijn inmiddels alweer twee weken gestart met het schooljaar 2020-2021. We hebben een hoop nieuwe kinderen op school mogen verwelkomen. Ook zijn juf Nicolette, juf Freeke en meester Harm-Jan begonnen bij ons op school. Wij zijn ontzettend blij met de nieuwe collega’s en nieuwe kinderen. Nogmaals van harte welkom!

Nog even een aantal belangrijke zaken op een rij:

  • Ziekmeldingen bij voorkeur via de Zinus-app. De ziekmelding komt via de app direct bij de leerkracht terecht;
  • Probeer tandarts- en doktersafspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u ook deze absentie doorgeven via Zinus;
  • Helaas merken wij dat sommige kinderen dagelijks te laat op school komen. Voor de leerkracht en uw kind is dit erg vervelend. Daarnaast zal bij structureel te laat komen de leerplichtambtenaar ingeschakeld moeten worden. Om 08.20 uur gaat de school open, om 08.30 uur gaan de lessen beginnen. Zorg dat uw kind op tijd is.

Afwezig i.v.m. Coronavirus

De afgelopen twee weken hebben wij al meerdere keren ouders moeten bellen om hun kind op te halen. Vaak gaat dit om een neusverkoudheid. Wij willen u er via deze weg nogmaals op wijzen dat wij de richtlijnen van het RIVM in acht moeten nemen en vragen u dit ook te doen. Dit betekent dat uw kind thuis moet blijven bij één of meerdere van de volgende klachten die passen bij het coronavirus COVID-19: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts of als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

Kinderen uit groep 1 en 2 mogen bij een lichte neusverkoudheid wel naar school komen. 


Naast leerlingen hebben ook leerkrachten te maken met de voorgeschreven richtlijnen. Tot nu toe hebben wij afwezige leerkrachten kunnen vervangen, mede door de inzet van de rest van het team en de invalpool van Auro. Mocht het niet lukken een zieke leerkracht te vervangen, kunnen wij in het ergste geval ervoor kiezen een klas niet naar school te laten komen. Uiteraard willen wij dit zoveel mogelijk voorkomen en is dit de laatste optie.

Ouderraad zoekt leden!

De ouderraad is dringend op zoek naar nieuwe leden. 

De OR helpen bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals de schoolreisjes, avond4daagse en alle december vieringen. Daarnaast verzorgen zij ook de schoolfotograaf en innen zij de ouderbijdrage waar alle activiteiten en vieringen van worden bekostigd.

De OR komt 1 avond in de 2 maanden bijeen om de afgelopen activiteiten te evalueren, de aankomende activiteiten te bespreken en de bijbehorende taken te verdelen, hierbij kun je zelf aangeven hoeveel tijd je hebt om mee te helpen.

Voor vragen of aanmelden kunt u mailen naar sanneke@toermalijn-uithoorn.nl 

Alle hulp is welkom en wordt zeer gewaardeerd!

Stagiaires

OBS Toermalijn vindt het belangrijk om mogelijk toekomstige collega’s de gelegenheid te geven praktijkervaring op te doen. Wij zijn dan ook ontzettend blij dat wij ook dit jaar verschillende stagiaires bij ons op school mogen verwelkomen.

U vindt op OBS Toermalijn studenten van de volgende opleidingen:

  • De Pabo (HBO/Universiteit), in opleiding voor leerkracht Primair Onderwijs;
  • (Ortho)Pedagogiek (HBO/Universiteit), studenten in opleiding voor (ortho)pedagoog;
  • Onderwijsassistent (MBO), in opleiding voor onderwijsassistent of leerkracht ondersteuner;
  • de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding HBO), in opleiding voor vakdocent gymnastiek.

Welkom: Isa (groep 3), Fleur (groep 4), Jette (groep 7), Eva (groep 7), Boudewijn (groep 8), Nelleke en Nellianne (gym).

Studiedag 14 september

Maandag 14 september zijn de kinderen vrij, want de leerkrachten hebben deze dag een studiedag. Deze studiedag richt zich op onze schoolbrede manier van instructie verzorgen: Het EDI-model. Deze manier van instructie, waarbij o.a. het stellen van doelen, gebruik van wisbordjes en ‘controle van begrip vragen’ centraal staan, wordt momenteel al schoolbreed ingezet. Met de komst van een aantal nieuwe collega’s is besloten een herhaling traject te gaan volgen. Maandag 14 september is de aftrap van dit traject.

Facebook van OBS Toermalijn

Ook OBS Toermalijn heeft een eigen Facebookpagina. Misschien had u deze al gezien en geliked? Op deze pagina zijn vaak wat foto’s te vinden, van hetgeen er zojuist gebeurd is. Denk hierbij aan een bezoek aan een museum, start kinderpostzegel-verkoop of ontwikkelingen rondom de kinderboekenweek.

Adres: https://www.facebook.com/obs.toermalijn/

Belangrijke data

Week van 7 september
Groepsinformatie film

14 september
Studiedag- Leerlingen vrij

Vanaf 15 september
LVS-toetsen eind schooljaar 2019-2020

22 september
Groep 4 naar het Amsterdamse bos

23 september
Start kinderpostzegelactie groep 7 en 8

30 september
Kinderboekenweek

Nieuw op school

Groep 8: Valentino


Mocht u uw jongste kind nog niet hebben opgegeven, kom dan even langs bij de leerkracht van uw kind om een inschrijfformulier te halen. U kunt uw kind ook online inschrijven via de website: www.toermalijn-uithoorn.nl