oktober 8, 2020 6:07 am

Inschrijven broertjes en zusjes

Met de komst van de nieuwe woningen naast onze school merken wij dat de aanvragen voor rondleidingen binnenstromen. Het is mooi om te zien dat de school qua leerlingaantal een positieve ontwikkeling doormaakt! Steeds vaker krijgen wij inschrijvingen van kinderen die 2,5 jaar zijn. Dit is de leeftijd waarop ouders in Uithoorn hun kind op een school in mogen schrijven. Wij willen ouders met jongere broertjes en zusjes erop attent maken dat het verstandig is uw kind met 2,5 jaar aan te melden. Zo weten wij zeker dat er een plekje is bij ons op school als uw kind 4 jaar wordt.

Luizenbrigade zoekt versterking!

Iedere woensdag na de vakantie om 08.30 uur staat de luizenbrigade klaar om alle kinderen van de school te controleren op hoofdluis. De brigade is hard op zoek naar versterking, want momenteel zijn er nog maar drie luizenpluizers actief. Bent u de ouder/verzorger/opa/oma waar wij naar op zoek zijn? Aanmelden kan door te mailen naar marinda_vollebregt@hotmail.com. Vele handen maken licht werk en alle hulp wordt zeer gewaardeerd! De eerstvolgende keer dat de kinderen worden gecheckt is woensdag 22 oktober. Met voldoende hulp is de brigade hooguit een uurtje bezig.


Even voorstellen: Meester Gijs 

Mijn naam is Gijs Visser. Ik ben 21 jaar oud en ik kom uit Mijdrecht. Ik werk als onderwijsassistent. Dit jaar ben ik ook werkzaam op OBS Toermalijn. Dit doe ik vanaf 1 oktober op de maandag en de donderdag. Daarnaast ben ik ook werkzaam op OBS de Kajuit in Uithoorn en op de Larense Montessorischool.

Gevonden voorwerpen

De bak met op school achtergebleven voorwerpen dreigt te overstromen, daarom hebben wij de gevonden voorwerpen uitgestald en de leerlingen gevraagd zich weer over hun verloren dierbare bezittingen te ontfermen. Mocht u zelf een voorwerp herkennen als dat van uw eigen kind, dan kunt u uw kind vragen dit alsnog mee te nemen. Op de laatste pagina’s van deze nieuwsbrief een overzicht van de gevonden voorwerpen. 

Eind volgende week nemen wij afscheid van de dan nog achtergebleven spullen.

Kinderboekenweek

Woensdag 30 september was de start met van de Kinderboekenweek met het thema ‘En toen?’. In alle groepen zijn thema’s gekozen, passend bij een onderwerp uit de geschiedenis. De kinderboekenweek is feestelijk geopend en alle groepen kregen een ‘gastlezer’ in de klas in de persoon van een andere juf of meester van school. Op donderdag 8 oktober krijgen de groepen bezoek van Maarten. Maarten is werkzaam bij de bibliotheek en komt een gastles verzorgen, passend bij het thema van de kinderboekenweek. 

Normaal gesproken hebben we een boekenkraam op school. Dit kan helaas vanwege de Corona-maatregelen niet doorgaan.
De Readshop Uithoorn heeft een webshop geopend speciaal voor de Kinderboekenweek. Ieder kind heeft een flyer mee naar huis gekregen. Hier staat de naam van de school op. Wanneer u boeken wilt bestellen of kopen in de winkel, levert u deze flyer in (vergeet niet Toermalijn aan te kruisen). Van het totale bedrag dat besteed wordt in de winkel en/of webshop, ontvangt de school 10% in boeken tegoed. Daarnaast ontvangt u bij besteding vanaf €12,50 aan kinderboeken het kinderboekenweekgeschenk: ‘De diamant van Banjarmasin’. Dit boek omvat acht verhalen over de geschiedenis van Nederland. Verhalen over helden, gelukszoekers, vertrekkers en nieuwkomers.

Voor de zekerheid hierbij nogmaals de flyer:

Studiedag 14 septOverzicht gevonden voorwerpen:

Belangrijke data

Vrijdag 9 oktober 

Studiedag – Kinderen vrij 

Maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober

Herfstvakantie

Nieuw op school

Aiden (groep 1-2)

Adonis (groep 3)

Sofia (groep 4)