november 5, 2020 2:47 pm

Rapport en oudergesprekken

Op vrijdag 20 november krijgt uw kind het eerste schriftelijke rapport van dit schooljaar mee naar huis. Op dit rapport staan de cijfers weergegeven van de periode van augustus t/m half november. 

Begin van het schooljaar zijn er LVS-toetsen afgenomen. Deze toetsen zouden eigenlijk aan het eind van vorig schooljaar afgenomen moeten worden, maar zijn door Corona verschoven. Echter, CITO heeft onjuist gecommuniceerd over de gevolgen van deze afname. Dat betekent dat de gebruikelijke I t/m V scores niet passend zijn bij de uitslag van de kinderen. Dit heeft ons doen besluiten enkel de vaardigheidsgrafieken aan het rapport toe te voegen. In deze grafieken is de groei van uw kind wel zichtbaar, maar de score die naast de grafiek benoemd staat is niet altijd passend bij de score die er anders eind vorig schooljaar behaald zou zijn. 

Waar wij ontzettend graag de oudergesprekken op school hadden gedaan hebben wij helaas moeten besluiten de gesprekken online te houden. Met de huidige ontwikkelingen rondom Corona willen wij zo min mogelijk volwassenen in de school ontvangen. U krijgt halverwege november een brief met informatie hoe de gesprekken precies vorm gaan krijgen.

Zwangerschapsverlof juf Marisha

Vanaf 16 november is juf Marisha met zwangerschapsverlof. Tijdens het verlof zal meester Hans weer meer aanwezig zijn op school. Daarnaast krijgt hij ondersteuning van juf Talitha. 

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar info@toermalijn-uithoorn.nl. Dit e-mailadres wordt zowel door Hans als Talitha beheerd. Zij zullen onderling afstemmen wie uw mail oppakt. Nieuwsbrieven en andere communicatie vanuit school zult u ontvangen van Talitha. 

Meester Harm-Jan wordt vanaf half november de meester van groep 4. Hij vervangt de lesgevende taken van juf Marisha op maandag en vrijdag. Meester Harm-Jan blijft tot het eind van het schooljaar de meester van groep 4. 

Eind maart/begin april is juf Marisha terug van haar zwangerschapsverlof. Zij gaat in eerste instantie drie dagen per week werken en pakt vanaf dat moment de directietaken weer op.

Sinterklaas

Op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Nederland. Uiteraard vieren wij Sinterklaas ook gewoon op school. De Sinterklaasviering is op 3 december. Helaas hebben wij (in overleg met de Sint) moeten besluiten dat er geen grote aankomst op school plaatsvindt. Sint vindt het prettiger om het feest dit jaar alleen met de kinderen te vieren.

 


Hierbij een overzicht van de activiteiten tijdens de Sinterklaasperiode:

13 november – Lootjes trekken in groep 5 t/m 8;

19 november – Schoen zetten; 

30 november – Pietengym; 

2 december – Groep 5 t/m 8 levert de surprise in op school;

3 december – Sinterklaasfeest

Luizenbrigade zoekt versterking

Helaas heeft niemand zich aangemeld om de luizenbrigade te komen versterken. Vandaar een herhaalde oproep: Wij zoeken ouders/verzorgers/opa’s/oma’s die iedere woensdagochtend na de vakantie de kinderen van de school willen checken op luizen en neten. Aanmelden kan door te mailen naar info@toermalijn-uithoorn.nl. Marinda Vollebregt (moeder van Jonas en Vera uit groep 6) coördineert de luizenbrigade en zal daarna contact met u opnemen. 

Babynieuws


Hoera! Juf Anouk en haar vriend Joey zijn in blijde verwachting van hun tweede kindje. Juf Anouk is eind april uitgerekend. Ook meester Harm-Jan heeft babynieuws. Zijn vrouw is in verwachting van hun eerste kindje. Half april is de vrouw van meester Harm-Jan uitgerekend. 

Wij feliciteren hen met dit prachtige nieuws!

Leerlingenraad

Vanaf volgende week start de leerlingenraad op school. Uit de groepen 5 t/m 8 zijn twee kinderen per groep vertegenwoordigd in deze leerlingenraad. Vorige week hebben alle kinderen die graag in de leerlingenraad zouden willen dit kenbaar gemaakt en hun motivatie op papier gezet. Dit jaar bestaat de leerlingenraad uit de volgende kinderen:

Groep 5: Leah & Jop

Groep 6: Sarah & Lisanne

Groep 7: Dion & Kevin

Groep 8: Ava & Zoë 

Naast de leerlingenraad zijn er ook twee kinderen uit groep 8 die OBS Toermalijn vertegenwoordigen in de kindercommissie van de gemeente Uithoorn. Zij denken (samen met kinderen van andere scholen binnen de gemeente) mee over de plannen van de gemeente en de activiteiten die georganiseerd worden. Chanaya en Jonne vertegenwoordigen OBS Toermalijn in de kindercommissie.

Facebook van OBS Toermalijn

Ook OBS Toermalijn heeft een eigen Facebookpagina. Misschien had u deze al gezien en geliked? Op deze pagina zijn vaak wat foto’s te vinden, van hetgeen er zojuist gebeurd is. Denk hierbij aan een bezoek aan een museum, start kinderpostzegel-verkoop of ontwikkelingen rondom de kinderboekenweek. Adres: https://www.facebook.com/obs.toermalijn/

Belangrijke data

13 november

Lootjes trekken groep 5 t/m 8

14 november

Sinterklaas komt aan in Nederland 

18 november 

Studiedag – Leerlingen vrij

19 november
Schoen zetten 

20 november

Eerste rapport 

Week van 23 november

Oudergesprekken

30 november

Pietengym

3 december

Sinterklaasfeest

Nieuw op school

Mikolaj – Groep 1-2

Mocht u uw jongste kind nog niet hebben opgegeven, kom dan even langs bij de leerkracht van uw kind om een inschrijfformulier te halen.