november 8, 2021 12:58 pm

Beste ouders/verzorgers,

Voor u ligt (of op uw beeldscherm staat) de nieuwsbrief van de maand oktober. De eerste weken van het schooljaar zitten erop en we hebben een fijne start gehad. In groep 1 t/m 8 zijn we begonnen met de nieuwe methode voor Engels en voor groep 5 t/m 8 is er een nieuwe methode voor wereldoriëntatie aangeschaft. Mooie ontwikkelingen! Daarnaast ben ik blij met de nieuwe collega’s die het team van Toermalijn zijn komen versterken. 

Gelukkig is het rustig gebleven rondom Corona. Met het versoepelen van de maatregelen kan en mag er gelukkig weer wat meer. Zo bent u na de herfstvakantie weer van harte welkom op school voor een gesprek met de leerkracht van uw kind. Wij kijken ernaar uit u weer op school te ontvangen.

Op vrijdag 5 november bent u van harte welkom om om half 9 een kopje koffie of thee te komen drinken. Daarmee introduceer ik graag de ‘koffiecorner’. Een moment voor u om andere ouders te ontmoeten of om vragen te stellen aan de directie. Vragen over individuele leerlingen worden niet besproken. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Marisha Hogerwerf-Bubberman 

Personele bezetting

Groep 5:

Juf Carolien is gestart in groep 5. Juf Carolien werkt maandag, woensdag, donderdag en vrijdag in deze groep. Op dinsdagmiddag is juf Carolien aanwezig op school in de functie van gedragsspecialist. 

Groep 7:

Juf Melissa gaat vanaf half november met zwangerschapsverlof. Helaas heeft er tot op heden niemand gereageerd op de vacature. Mocht u nog iemand weten, laat het ons vooral weten! Uiteraard houd ik de ouders van groep 7 op de hoogte. 

Juf Claudia 25 jaar in het onderwijs

Afgelopen dinsdag was er een feestje op school. Juf Claudia werkt namelijk 25 jaar in het onderwijs! De kinderen hebben de juf enorm verrast met een liedje en heel veel bloemen. We hebben het met z’n allen goed geheim kunnen houden, want de juf had niks door. Bedankt dat u hieraan heeft willen bijdragen. De juf heeft genoten!

Voorleeskampioen OBS Toermalijn

In week 39 en 40 hebben veel kinderen uit groep 7 en 8 zich opgegeven om mee te doen aan de voorleeswedstrijd. Uit iedere groep is één winnaar gekozen. 

Op vrijdagmiddag 8 oktober streed de winnaar van groep 7 (Jonas) tegen de winnaar van groep 8 (Lina). Zij lazen voor aan de groepen 5 t/m 8 in de speelzaal. 

De kinderen uit groep 5 en 6 mochten jury zijn en kozen Lina als schoolkampioen. 

Lina gaat door naar de volgende ronde in de bibliotheek.

Oudergesprekken (groep 1, 2 en 3) en KOL gesprekken (groep 4 t/m 8)

De week na de vakantie staan de Ouder- en KOL (kind-ouder-leerkracht) gesprekken gepland. Aan de leerlingen van groep 4 t/m 8 wordt vandaag een formulier meegegeven. Hierop staan vier vragen die wij graag bespreken tijdens het gesprek. Wij willen u vragen dit thuis alvast te lezen en het gesprek (een beetje) voor te bereiden met uw kind.

Gevonden voorwerpen

De periode van de zomer- tot de herfstvakantie heeft een aantal gevonden voorwerpen opgeleverd: twee vesten en een muts. Daarnaast diverse fietssleutels. Mocht u iets van de gevonden voorwerpen als ‘vermist’ herkennen, dan kunt u dit de eerste week na de herfstvakantie ophalen in de hal van de school. Daarna wordt het gedoneerd aan een goed doel.

Opgeven jonger broertje/zusje

OBS Toermalijn groeit en de groei van de school stelt ons soms voor het dilemma van het instellen van een leerlingenstop of wachtlijst. We hanteren hierbij een aantal uitgangspunten om de kwaliteit van de school te kunnen handhaven.

Jongere broertjes en zusjes van leerlingen worden automatisch geplaatst, mits ze rond 2 jaar zijn aangemeld. Mocht u twijfelen of uw jongste zoon/dochter al is aangemeld, dan kunt u dit mailen naar info@toermalijn-uithoorn.nl. Wij horen het graag op tijd zodat wij de prognose van de komende jaren in de gaten kunnen houden.

Tussenstand ‘sparen bij Jos’

Op het moment van schrijven hebben wij al 41,40 euro gespaard bij Albert Heijn Jos van den Berg met de VUL DE KAS actie. Hartstikke bedankt voor alle ingeleverde vouchers! De actie loopt nog t/m 31 december, dus we kunnen nog even doorsparen. In de nieuwsbrief geven we maandelijks een update.

Voor in de agenda

Studiedagen en vakanties zijn te vinden op de website van de school. Hieronder een overzicht van activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden.

Week van 25 oktoberOudergesprekken (groep 1 t/m 3)
KOL-gesprekken (groep 4 t/m 8)
Woensdag 1 decemberSinterklaasfeest – Leerlingen 12 uur uit
Donderdag 23 decemberKerstdiner
Vrijdag 24 decemberLeerlingen 12 uur uit
Vrijdag 11 februariEerste rapport
Week van maandag 14 februariOudergesprekken (groep 1 t/m 3)
KOL-gesprekken (groep 4 t/m 8)
Donderdag 14 aprilPaasviering
Donderdag 14 aprilPodiumavond
Woensdag 20 april
Donderdag 21 april
IEP-toets groep 8
Vrijdag 22 aprilKoningsspelen
Maandag 23 mei
Dinsdag 24 mei
Woensdag 25 mei
Kamp groep 8
Woensdag 15 juniSchoolreisje
Woensdag 22 juniSchoolvoetbal (5 t/m 8)
Vrijdag 24 juniSchoolfeest
Vrijdag 1 juliTweede rapport
Week van 4 juliOudergesprekken (facultatief)
Week van 11 juliAfscheid groep 8

Belangrijke data

14 oktober
Afsluiting kinderboekenweek

15 oktober
Studiedag Leerlingen vrij

18 oktober
Herfstvakantie

Week van 25 oktober
Ouder- en KOL-gesprekken

5 november
Koffiecorner

Nieuw op school

Welkom op school!

Groep 1/2A:
Yousef en Sahil

Groep 1/2B:
Lizzy en Safae

Groep 6:
Diyana