maart 18, 2022 10:54 am

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na de voorjaarsvakantie zijn we weer goed gestart op OBS Toermalijn. Wij vinden het heel fijn u weer in de school te kunnen ontvangen! In de vakantie is de hal opgeknapt. Het conciërge hok is een stuk kleiner geworden, waardoor er meer ruimte is ontstaan in de hal van de school. Daarnaast zijn er meer samenwerkplekken gecreëerd in de vorm van werkhuisjes. Als u het nog niet gezien heeft, kom dan gerust even kijken. Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep spullen in te zamelen voor Oekraïne. Gisteren zijn alle spullen opgehaald. Heel hartelijk bedankt!

Verderop in de nieuwsbrief staat informatie over het oudertevredenheidsonderzoek. Volgende week ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan dit onderzoek.
Uw mening en ervaring is voor ons erg belangrijk. Met deze informatie kunnen wij als school weer verder ontwikkelen en verbeteren.

Het voorjaar is begonnen. De zandbak kan weer open en de kinderen genieten daar met volle teugen van. Wij zijn blij dat we weer enkele activiteiten hebben kunnen plannen. Zo is er 14 april weer een podiumavond. Ook staat op 24 juni het schoolfeest op de planning.

Met vriendelijke groet,
Marisha Hogerwerf-Bubberman

Podiumavond

Donderdag 14 april is het na twee jaar eindelijk weer tijd voor een Podiumavond. Tijdens deze avond zullen de kinderen per groep een optreden geven. Groep 1 t/m 4 zal optreden van 18:30u – 19:15u, aanvang vanaf 18:15u. Groep 5 t/m 8 start om 19:30u – 20:15u, aanvang 19:20u. De entreekaarten zullen t.z.t. aan de leerlingen worden meegegeven. Per gezin zijn er twee kaarten beschikbaar. Voor samengestelde gezinnen kunnen extra kaarten aangevraagd worden. U kunt een extra kaart aanvragen door te mailen naar: tabitha@toermalijn-uithoorn.nl

Wij hebben er zin in!

Bericht van de leesconsulent

Veel kinderen houden van voorlezen. Samen genieten van een verhaal kan ook met tonee leesboeken; hardop lezen als een toneelstukje! Kinderen leven zich helemaal in hun rol in, en hebben plezier om dit samen met vriendjes of ouders te doen. Toneel leesboeken kun je lenen bij de bibliotheek.
Lees er meer over in dit Bieb & Boekennieuws.

De afgelopen weken heb ik met groepen 4 t/m 6 workshops programmeren met LEGO gedaan. Ze hebben zelf robotjes gebouwd en geprogrammeerd! Bij groep 1-3 hebben de kinderen met Botje Bij gerekend en getekend. Heeft je kind erover verteld?

Groet en veel leesplezier!
Connie (leesconsulent op school)

Oudertevredenheidsonderzoek

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs vinden wij belangrijk. Uw mening en ervaring zijn daarin voor ons van belang. Daarom voeren we een tevredenheidsonderzoek uit. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau ‘Scholen met Succes’. Deelname aan het onderzoek is anoniem. Zo zijn uw individuele antwoorden straks niet te herleiden.

Op dinsdag 22 maart wordt u via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Het invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. Uw deelname is belangrijk om een goed beeld te krijgen van wat goed gaat en wat beter kan. Mocht u de mail niet ontvangen, wilt u dan uw spam controleren? Heeft u ook in uw spam geen bericht ontvangen? Dan kunt u mailen naar marisha@toermalijn-uithoorn.nl

Naast een oudertevredenheidsonderzoek wordt er ook een leerlingtevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij de leerlingen van groep 5 t/m 8.

Alvast bedankt!

Samen lezen

Eindelijk kunnen de kinderen van groep 3 weer samen lezen met de kinderen van groep 7 en 8. Normaal gesproken starten we hier al in het begin van het schooljaar mee, maar de maatregelen lieten dit telkens niet toe. Fijn dat het nu weer kan!

OR en MR zoekt versterking

Op OBS Toermalijn werken we graag samen met ouders. Wij hebben twee commissies binnen de school die betrokken zijn bij de school en allebei zoeken ze versterking. Wilt u op deze manier uw steentje bijdragen? Heel graag!

De Ouderraad

De Ouderraad (OR) ondersteunt de leerkrachten bij verschillende activiteiten binnen de school. Denk hierbij aan het organiseren van het kerstfeest, Sinterklaas en het schoolreisje. De OR vergadert ongeveer eens in de twee maanden. Wilt u eens een vergadering bijwonen of meer informatie over de OR ontvangen? Dan kunt u mailen naar Lisanne Wijsman: lisannewijsman@gmail.com (voorzitter OR).

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van OBS Toermalijn bestaat uit zowel ouders als leraren. De MR spreekt met de directeur over schoolgerelateerde beleidszaken. Het beleid van Stichting Auro (waar OBS Toermalijn onderdeel van is) geeft kaders aan waarbinnen de verschillende scholen hun eigen afwegingen kunnen maken. Voorbeelden zijn het jaarlijkse formatieplan, de begroting, de strategische koers en, actueel, de inzet van de Nationaal Programma Onderwijs gelden. De MR fungeert als klankbord voor de directeur, verleent advies en/of instemming en draagt eigen initiatieven aan. Wij zetten ons gezamenlijk in om, vanuit vertrouwen en samenwerken,het beste uit ieder kind te halen. De MR vergadert ongeveer 5x per jaar. Wilt u eens een vergadering bijwonen of meer informatie over MR ontvangen? Dan kunt u mailen naar Gerald Knol: gerald.knol@toermalijn-uithoorn.nl (voorzitter MR).

Belangrijke data

Donderdag 14 april
Paasactiviteit
Podiumavond

Vrijdag 15 april – Goede vrijdag
Leerlingen vrij

Maandag 18 aprilTweede Paasdag
Leerlingen vrij

Woensdag 20 april / Donderdag 21 april
IEP groep 8

Vrijdag 22 april
Koningsspelen

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Meivakantie

Nieuw op school

Welkom op school!

1-2A
Nikki
Widyan

1-2B
Bram