juni 27, 2022 1:32 pm

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Er is hard gewerkt aan de CITO’s, in groep 8 wordt de musical geoefend en het schoolreisje zit erop. Morgen vieren we met elkaar het schoolfeest. Vanaf 16.30 uur zijn alle kinderen met hun ouder(s)/verzorger(s), broertje(s) en zusje(s) van harte welkom op het feest!

In april heeft een groot deel van de ouders de oudertevredenheidsenquête ingevuld. De leerlingen van groep 5 t/m 8 de leerlingtevredenheidsenquête ingevuld. Zoals beloofd geef ik u nog een terugkoppeling:
De ouders geven de school gemiddeld een 7,5. U sprak overwegend positief over de kleinschaligheid van de school en de kwaliteit van en het contact met de leerkrachten. Als verbeterpunt kwam vooral het schoolplein naar voren. Meerdere ouders geven aan dat het klimrek aan vernieuwing toe is en dat er weinig te doen is voor de kinderen. Samen met SBO De Dolfijn zijn wij in contact met de gemeente om het schoolplein aan te pakken. Doordat het schoolplein van de gemeente is mogen wij dit helaas niet op
eigen initiatief doen. Hopelijk wordt dit snel vervolgd! De leerlingen geven de school gemiddeld een 8,2. De leerlingen geven aan dat zij Engels en rekenen leuke vakken vinden. Taal en begrijpend lezen daarentegen scoort lager. De leerlingen geven aan dat hun juf/meester aardig is en dat hij/zij de lesstof goed kan uitleggen. Daarnaast vindt 85% van de kinderen dat zij veel vriendjes/vriendinnetjes
op school hebben. Opvallend is dat 45% van de leerlingen aangeeft vaak moe te zijn op school. Heeft u nog vragen of opmerkingen over de ouder- of leerlingtevredenheidsenquête, dan kunt u contact met mij opnemen.

In deze nieuwsbrief vindt u de formatie voor volgend schooljaar. Ik ben ontzettend blij dat het wederom is gelukt de formatie rond te krijgen. Wij verwelkomen drie nieuwe collega’s: Juf Denise (intern begeleider en groep 7), juf Martje (groep 5 en groep 8) en meester Erwin (onderwijsassistent).

Via deze weg wil ik graag alle hulpouders hartelijk bedanken! Zonder jullie was het niet mogelijk om op een uitje te gaan of boeken te lenen in het boekenparadijs. Ook de hulp van de ouderraad was het afgelopen jaar weer erg belangrijk. Helaas gaat de penningmeester van de ouderraad, Nanda, na dit jaar stoppen. Via deze weg wil ik haar heel erg bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren! De ouderraad is nog steeds hard op zoek naar een nieuwe penningmeester. Ondanks meerdere oproepen in de nieuwsbrief heeft nog niemand zich gemeld. De ouderraad heeft écht een penningmeester nodig, dus als u deze taak op u wilt nemen, dan horen wij dat heel graag! U kunt mailen naar lisanne@toermalijn-uithoorn.nl.

Met vriendelijke groet,
Marisha Hogerwerf-Bubberman

Formatie

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
1/2AClaudiaClaudiaSuzanneClaudiaClaudia
1/2BGabyGabyGabySandraSandra
3FreekeFreekeFreekeSuzanneSuzanne
4AnoukAnoukIlseIlseIlse
5CarolienCarolienMartjeCarolienCarolien
6CarolinaCarolinaCarolinaCarolinaCarolina
7MelissaMelissaMelissaDeniseMelissa
8TabithaTabithaTabithaMartjeMartje
Intern begeleiderDeniseDenise
Muziek/dramaIlse
AdministratieJanJan
Onderwijsass.DebbyDebbyDebbyDebby
Onderwijsass.KarenKarenKaren
Onderwijs ass.Erwin
(dagen nog
niet bekend)
RTHannalieHannalie
DirectieMarishaMarishaMarishaMarisha


Juf Gaby en juf Carolien maken gebruik van hun verlof duurzame inzetbaarheid. Dat betekent dat zij eens in de 2/3 weken op maandag vrij zijn. Zij worden vervangen door juf Ilse.

Ouder- en KOLgesprekken

Vrijdag 1 juli gaat het tweede rapport mee naar huis. Dit rapport geeft een beeld van de prestaties van uw kind vanaf de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie. De gesprekken over dit rapport zijn facultatief en vinden plaats in de week van 4 juli. Mocht u graag een gesprek met de leerkracht van uw kind willen, dan kunt u haar mailen om een afspraak te maken. Het kan ook zijn dat de leerkracht van uw kind u uitnodigt voor een gesprek. De kinderen van groep 8 krijgen hun rapport na afloop van de musical, op dinsdag 12 juli.

Groep 7 heeft in de week van 4 juli het gesprek over het verwacht uitstroomprofiel. Bij dit gesprek wordt besproken wat de verwachting is van de uitstroom naar het voortgezet onderwijs eind groep 8. Dit gesprek is voor alle leerlingen met hun ouder(s)/verzorger(s). Ook de toekomstige leerkracht van groep 8 zal bij dit gesprek aanwezig zijn.

Boekenparadijs

Iedere vrijdag maken de kinderen van Toermalijn gebruik van het boekenparadijs. Er zit dan een ouder die de boeken inneemt en scant. Helaas gaan er ouders stoppen en moeten wij op zoek naar nieuwe ouders! Heeft u zin om eens in de paar weken op vrijdagochtend (08.30 uur tot 12.00 uur) te helpen in het boekenparadijs? Dan horen wij het heel graag! Wilt u meer informatie hebben of wilt u zich aanmelden als biebouder dan kunt u een mailtje sturen naar: carolina@toermalijn-uithoorn.nl

Verlof aanvragen

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en moeten naar school. Voor sommige redenen kan er bijzonder verlof aangevraagd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bruiloft. Ook kan het zo zijn dat u in verband met uw werk niet in de schoolvakanties op vakantie kan. Dit is ook een reden waarvoor verlof aangevraagd kan worden. De regels voor deze specifieke verlofaanvraag zijn terug te vinden via deze link.

Het verlofformulier is te downloaden op onze website.

Nieuwe juffen en meester stellen zich voor!

Mijn naam is Martje Koedooder-Cools en ik word in de zomervakantie 35 jaar. Ik ben geboren en getogen in Roosendaal, Noord-Brabant. Samen met mijn man Otto en dochter Neomi woon ik nu ruim 6 jaar in Uithoorn. We delen ons huis met onze kat, in onze tuin hebben we 3 kippen en 4 konijnen rondlopen. Heel gezellig. De afgelopen jaren heb ik in verschillende bovenbouwgroepen gewerkt, op verschillende scholen in Uithoorn. In mijn vrije tijd hou ik ervan om te haken. Daarnaast beoefen ik een vechtsport, Nunchaku-do. Daarin heb ik mijn zwarte band behaald. Verder hou ik ook erg van wandelen in het bos, om lekker tot rust te komen. Ik heb ontzettend veel zin om te starten op Toermalijn.

Juf Martje

Mijn naam is Denise van der Steen. Met mijn man en twee jongste kinderen woon ik in de Kwakel, onze oudste drie kinderen zijn inmiddels al uitgevlogen. Vanaf het nieuwe schooljaar werk ik op dinsdag en woensdag als intern begeleider op de Toermalijn, op donderdag zal ik te vinden zijn in groep 7 als leerkracht. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te studeren (op dit moment ben ik bezig met een master onderwijswetenschappen), als er dan nog tijd over is ben ik graag bezig in de tuin, aan het lezen of maak ik
muziek. Ik heb enorm veel zin om deel uit te gaan maken van het team op de Toermalijn. Loop gerust even binnen om kennis te maken!

Juf Denise

Mijn naam is Erwin Hogervorst Ik ben 44 jaar jong en ben getrouwd en heb een fijn gezin met één zoon, waar ik super trots op ben. Ik heb jaren gewerkt in de Retail en heb een tijd geleden besloten om mijzelf te gaan omscholen tot leerkracht. Het was tijd voor een andere baan, maar wat mij vooral aanspoorde is dat ik straal als ik met kinderen werk. Verder zijn er helaas te weinig leerkrachten en ik vind dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Ik volg de deeltijdopleiding op de Pabo Inholland en ga mijn derde jaar in. De komende twee jaar ga ik mijn specialiseren in het jonge kind. Zo kom ik aankomend schooljaar als stagiaire één dag in de week in groep 1/2B en ga ik als onderwijsassistent twee dagen in de week
werken. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om in de tuin te werken en vind het gezellig om regelmatig met vrienden en mijn gezin de barbecue aan te zetten. Zo mag ik ook graag een stukje fietsen
en een balletje trappen met mijn zoon. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in om op Toermalijn te komen werken.

Meester Erwin

Ingezonden berichten

SpeelMee-Uithoorn
SpeelMee-Uithoorn organiseert dit jaar weer, net als elk jaar, in de laatste week van de zomervakantie maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus, de SpeelMee-week. Dit houdt in dat kinderen van groep 3 t/m groep 8 voor €7,- per dag mee kunnen doen aan een georganiseerde activiteit volgends de onderstaande planning.

MaandagHutten bouwen of creatief
DinsdagHutten bouwen of creatief
WoensdagOp zoek naar de schat
DonderdagSport & cultuur
VrijdagKinderkermis: Altijd prijs!


De gehele SpeelMee-week wordt georganiseerd bij het KNA gebouw op Legmeerplein 49. Voor meer informatie of inschrijven kunt u naar onze website www.speelmeeuithoorn.nl/

Wij zoeken ook nog vrijwilligers die ons helpen met het begeleiden van de activiteiten. Ook daarvoor kunt u zichzelf inschrijven op onze website.

Als u nog vragen heeft, stuur ons gerust een mailtje of een berichtje via Social Media.

Belangrijke data

Vrijdag 24 juni
Studiedag / Leerlingen vrij

Vrijdag 24 juni vanaf 16.30 u
Schoolfeest!

Vrijdag 1 juli
Rapport

De week van maandag 4 juli
Eindgesprekken (op aanvraag)

Dinsdag 12 juli
Musicalavond groep 8

Woensdag 13 en donderdag 14 juli
Groep 8 vrij

Donderdag 14 juli
Laatst schooldag ’21/’22

Vrijdag 15 juli
Leerlingen vrij > zomervakantie

Nieuw op school

Welkom op school!

Groep 1-2A
Maroua

Groep 1-2B
Komelia
Aya

Mocht u uw jongste kind nog niet hebben
ingeschreven, vergeet dit dan niet te doen. U kunt uw kind online inschrijven via de website: www.toermalijn-uithoorn.nl