november 24, 2022 8:25 am

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De meest feestelijke tijd van het jaar is alweer aangebroken. De school is ondergedompeld in Sinterklaassfeer (ouderraad, bedankt!) en de Rommelpiet heeft al flink huisgehouden in de lokalen van groep 1 t/m 4. De komende weken staan er nog genoeg Sinterklaasactiviteiten op het programma en als klap op de vuurpijl hopen we dat de Sint op 5 december onze school komt bezoeken. Daarna gaan we bijna gelijk over naar Kerst. De ouderraad gaat op 9 december de school versieren. Zij kunnen daarvoor uw hulp goed gebruiken. Opgeven kan door te mailen naar sanneke@toermalijn-uithoorn.nl.

Bijna alle ouders hebben zich inmiddels aangemeld voor Parro. Via Parro ontvangt u updates over de dagelijkse gang van zaken in de klas en u kunt uw kind via Parro ziekmelden. Wij merken dat ouders niet altijd de berichten in Parro lezen en zo nog wel eens wat informatie missen. Zorg ervoor dat u meldingen van Parro kunt ontvangen door dit goed in te stellen op uw telefoon. Mocht het u nog niet gelukt zijn om Parro te installeren, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht(en) van uw kind. De leerkracht(en) kunnen een nieuwe uitnodiging sturen.

Onlangs bent u via Parro geïnformeerd over de status rondom corona. Hierin hebben wij gevraagd of ouders bij de ziekmelding willen aangeven of het om corona gaat. Tot nu toe verloopt dit goed. Bedankt hiervoor! We hopen natuurlijk dat we dit jaar minder met corona te maken krijgen dan de vorige twee jaren. Ons doel is om de groepen op een verantwoorde manier zoveel mogelijk les te geven. Bij oplopende cijfers ligt er een plan voor onze school klaar met verschillende stappen. Dit plan is goedgekeurd door de MR. Zelftesten zijn te verkrijgen op school.

Met vriendelijke groet,
Marisha Hogerwerf-Bubberman

Sinterklaas

Sinterklaas is alweer een week in het land. Het was spannend of de Sint nog wel zou komen. Uiteindelijk kwam hij met het vliegtuig, de Goedheiligman 1, aan in Nederland. Met zijn nieuwe boot werd hij van het vliegveld opgehaald. Op Toermalijn wordt op verschillende manieren aandacht gegeven aan het Sinterklaasfeest. Deze week worden er door alle groepen pepernoten gebakken. Maandag 28 november is er Pietengym voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Dinsdag 29 november hebben de kleutergroepen Pietengym. De leerlingen mogen hiervoor verkleed als Piet naar school komen. Maandag 28 november mogen de leerlingen hun schoen zetten. Wilt u uw kind een schoen mee naar school geven met zijn of haar naam erop? Als alles volgens plan verloopt zal de Goedheiligman met de Pieten maandag 5 december Toermalijn bezoeken. Deze dag hebben we school tot 12.00 uur. ‘s Middags zijn de kinderen vrij.

Filmpje op website

Eind vorig schooljaar is FrisFilm op school geweest om een filmpje te maken van OBS Toermalijn. Dit filmpje staat inmiddels op onze website en is te zien via deze link.

Aanmelden jongere kinderen

Via deze weg maken wij u graag attent op het aanmelden van jongere broertjes of zusjes. Wekelijks staan er kennismakingsgesprekken gepland met (mogelijk) nieuwe ouders van kinderen die pas 2 jaar oud zijn. Vanaf deze leeftijd mag een kind ingeschreven worden op een basisschool in Uithoorn. Het zou vervelend zijn als u uw kind nog niet heeft aangemeld en er straks geen plek meer is. Het aanmeldformulier is te downloaden en online in te vullen op onze website: www.toermalijn-uithoorn.nl.

Belangrijke data

21 t/m 25 november
Pepernoten bakken

28 november
Pietengym 3 t/m 8

28 november
Schoen zetten

29 november
Pietengym kleuters

5 december
Sint bezoekt Toermalijn
Let op: 12 uur vrij!

9 december
Versieren kerst

Welkom op school!

Finn, Vitalii, Lucas en Ozan