januari 31, 2023 10:33 am

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De eerste weken na de kerstvakantie zitten er alweer op. In groep 1-2 zijn ze gestart met het thema winter en in de groepen 3 t/m 8 stonden de IEP toetsen op het programma. De resultaten zijn binnenkort terug te vinden in het rapport. Voor de groepen 7 en 8 staat het bezoek aan middelbare scholen de komende weken op de planning. Groep 8 gaat misschien wel deelnemen aan één of meerdere lesjesmiddagen. Veel plezier!

Na de vakantie staan er twee studiedagen op de planning. Op Toermalijn kiezen we ervoor om de studiedagen zoveel als mogelijk over het schooljaar te spreiden. Een bewuste keuze, omdat we op deze manier aan de slag kunnen met de meeste actuele ontwikkelingen of opbrengsten. De studiedagen na de vakantie staan in het teken van analyseren en plannen maken naar aanleiding van de KOL-/oudergesprekken en resultaten van de IEP. Daarnaast gaan de kleuterleerkrachten, samen met de leerkrachten van groep 3, intern begeleidster en directie, de visie op kleuteronderwijs nog eens onder de loep nemen. Hierbij krijgen zij hulp van Lianne van ‘de kleuterspecialist’.

Het vakantierooster voor volgend schooljaar (2023-2024) is bekend. Hieronder treft u een overzicht. Zodra er zicht is op de studiedagen informeren wij u hierover.

Met vriendelijke groet,
Marisha Hogerwerf-Bubberman

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie23 t/m 27 oktober
Kerstvakantie25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie19 februari t/m 23 februari
Pasen29 maart t/m 1 april
Meivakantie29 april t/m 10 mei
Pinksteren20 mei
Zomervakantie22 juli t/m 30 augustus

Op tijd komen

Wij willen u er graag weer op wijzen om uw kind op tijd op school te brengen. Dagelijks komen er kinderen te laat de klas of gymles in. Dit is vervelend voor de rest van de groep en voor uw kind zelf. Op maandag en donderdag beginnen er groepen met gymles. De kinderen mogen eventueel al in sportkleding naar school komen. Om 08.30 uur start de les namelijk al. Het is fijn als de gymleerkracht op tijd met de les kan beginnen. Houd rekening met de drukte rondom de school en kom (indien mogelijk) lopend of met de fiets.

Oproep luizenpluizers

Naar aanleiding van de oproep om thuis bij uw kind een luizencontrole te doen, hebben enkele ouders zich gemeld om de ‘luizenbrigade’ weer nieuw leven in te blazen. Zij zijn nu met drie personen en kunnen nog wel wat versterking gebruiken. Wilt u na iedere vakantie een uurtje helpen bij de luizencontrole op school? Dan hoor ik het graag! U kunt mailen naar marisha@toermalijn-uithoorn.nl. Alvast bedankt!

‘Prikbord’

In de hal van de school hangt een magneetbord, waarop regelmatig nieuwtjes uit de buurt worden geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan evenementen van sportverenigingen of nieuws van ‘Uithoorn voor Elkaar’. Ook kunt u hier informatie vinden over onze ouder-en kindadviseur Anne van Dijk. Momenteel vindt u er onder andere informatie over een zomerkamp, wat in de zomervakantie wordt gehouden. Ook hangen er flyers van Suzanne Melchers. Zij organiseert creatieve middagen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Bij interesse kunt u een flyer meenemen.

Rapporten en KOL-/oudergesprekken

Op vrijdag 10 februari krijgen de kinderen het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. Dit rapport geeft de schoolresultaten vanaf het begin van het schooljaar t/m begin februari 2023 weer. Bij groep 3 t/m 8 zal ook de talentenkaart van IEP toegevoegd zijn aan het rapport. Als u de rapportmap nog thuis heeft, ontvangen wij deze graag zo snel mogelijk op school, zodat wij de nieuwe rapporten in orde kunnen maken.

De KOL- en oudergesprekken heeft u kunnen inplannen via Parro. De meeste ouders hebben een dag en tijd gekozen. Als u zelf geen tijd heeft gekozen, wordt u ingedeeld. Wij verwachten alle ouders/verzorgers op de gesprekken. Vanaf groep 4 is ook uw kind aanwezig bij het gesprek.

Nationale voorleesdagen

Afgelopen woensdag zijn de nationale voorleesdagen begonnen. Op Toermalijn besteden we hier vooral aandacht aan in groep 1 t/m 4. In de groepen 1-2 is donderdag zelfs de burgemeester op bezoek geweest om voor te lezen uit ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’. Een erg bijzonder bezoek!

Ouder- en kindadviseurs Uithoorn

Belangrijke data

10 februari
Rapport

De week van 13 februari
KOL-/oudergesprekken

Vanaf maandag 27 februari
Voorjaarsvakantie

Maandag 6 maart
Studiedag – Leerlingen vrij

Dinsdag 7 maart
Studiedag – Leerlingen vrij

Welkom op school!

Groep 1-2
Tanish
Rhode