januari 26, 2022 8:43 pm

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Gelukkig zijn we na de kerstvakantie weer op school gestart. Natuurlijk gelden er nog wel maatregelen, maar we doen er alles aan de kinderen zo normaal mogelijk naar school te laten komen. Maar helaas is de situatie niet helemaal normaal. Dagelijks komen er meldingen binnen van kinderen die in quarantaine moeten, corona hebben, getest worden of ‘gewoon’ ziek zijn. Helaas zijn er momenteel ook meerdere teamleden van OBS Toermalijn besmet met corona. Dat betekent dat er meerdere klassen thuisonderwijs hebben. Gelukkig vallen de klachten van de collega’s mee. Ik hoop dat ze allemaal (inclusief ikzelf) na 7 dagen quarantaine weer op school kunnen zijn.

Gisteren zijn in de persconferentie versoepelingen aangekondigd wat betreft de quarantaine voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dat betekent het volgende: Klassen hoeven niet meer in quarantaine bij 3 of meer besmettingen in de groep; Kinderen die in aanraking zijn geweest met een positief getest persoon en zelf klachtenvrij zijn hoeven niet meer in quarantaine.

Het alert blijven op klachten en regelmatig testen werd tijdens de persconferentie extra benadrukt.

De aangekondigde versoepelingen hebben geen invloed op de klassen die nu thuisonderwijs krijgen. Dit heeft helaas allemaal te maken met leerkrachten die in quarantaine zitten.

Via deze link kunt u alles nog even rustig nalezen. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met school om te overleggen. We kijken samen wat het meest passend is bij de situatie.

Ik wil u bedanken voor uw eerlijkheid en vertrouwen de afgelopen periode.

Met vriendelijke groet,
Marisha Hogerwerf-Bubberman

Nieuws uit het team

Op 20 december is juf Melissa bevallen van haar dochtertje Jess. Het gaat goed met moeder en dochter. Melissa geniet de komende tijd nog van haar verlof. Na de kerstvakantie is juf Esther gestart op OBS Toermalijn. Zij vervangt op maandag en dinsdag juf Melissa in groep 7. Wij zijn erg blij dat Esther ons team komt versterken.
Welkom op OBS Toermalijn, Esther!

Bericht van Connie – de leesconsulent

Lezen kan een feestje zijn. Lees elkaar bijvoorbeeld een klein gedichtje voor bij het ontbijt. Of blader samen met je kind door een kinderkookboek. Dat wordt smullen!
In dit Bieb & Boekennieuws staan nog meer leuke tips.

Groet en veel leesplezier!
Connie (Leesconsulent op school)

Rapporten en KOL-/oudergesprekken

Op vrijdag 11 februari gaat het eerste rapport van het schooljaar mee naar huis. Dit rapport geeft de resultaten weer van augustus 2021 t/m begin februari 2022. Ook staan de resultaten van de LVS-toetsen (CITO) in het rapport. Als uw kind een periode in quarantaine heeft gezeten, kan het zijn dat er cijfers ontbreken op het rapport. Deze toetsen zullen ingehaald worden en later met u worden gecommuniceerd. In de week van 14 t/m 18 februari staan de KOL-/oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 gepland. Deze gesprekken zijn digitaal. Vanaf groep 4 is het een KOL-gesprek (kind, ouder, leerkracht).

Adviesgesprekken groep 8

Voor de leerlingen van groep 8 zullen in de week van 7 februari de adviesgesprekken plaatsvinden. Met het advies kunnen de kinderen zich inschrijven op een school voor het voortgezet onderwijs. Deze gesprekken vinden op school plaats.

School telefonisch niet bereikbaar

Voor de leerlingen van groep 8 zullen in de week van 7 februari de adviesgesprekken plaatsvinden. Met het advies kunnen de kinderen zich inschrijven op een school voor het voortgezet onderwijs. Deze gesprekken vinden op school plaats.

MR-ouders gezocht

De Medezeggenschapsraad (MR) van OBS Toermalijn bestaat uit zowel ouders als leraren. De MR spreekt met de directeur over schoolgerelateerde beleidszaken. Het beleid van Stichting Auro (waar OBS Toermalijn onderdeel van is) geeft kaders mee waarbinnen de verschillende scholen hun eigen afwegingen kunnen maken. Voorbeelden zijn het jaarlijkse formatieplan, de begroting, de strategische koers en, actueel, de inzet van de Nationaal Programma Onderwijs gelden. De MR fungeert als klankbord voor de directeur, verleent advies en/of instemming en draagt eigen initiatieven aan. Wij zetten ons gezamenlijk in om, vanuit vertrouwen en samenwerken, het beste uit ieder kind te halen. De MR vergadert ongeveer 5x per jaar.

Wie zoeken we? → Enthousiaste ouders die mee willen denken over de toekomst van de school!

Ben jij nieuwsgierig naar:

  • de ontwikkelingen die in het (openbaar) primair onderwijs spelen;
  • de actuele (digitale) ontwikkelingen in de maatschappij.
  • de rol van medezeggenschap (rechten, plichten, wetgeving) en ben je in staat snel op de hoogte te zijn van de relevante ontwikkelingen;

En heb je een goed gevoel voor besluitvormingsprocessen en zin in het opbouwen van een goede samenwerking met de directeur. Nieuwsgierig geworden? Heb je vragen neem dan gerust contact op met de voorzitter (Gerald Knol) via gerald.knol@toermalijn-uithoorn.nl.

Bij interesse ben je van harte welkom om een vergadering mee te doen.

Belangrijke data

Maandag 31 januari
School telefonisch niet bereikbaar

7 t/m 11 februari
Adviesgesprekken groep 8

11 februari
Rapport

14 t/m 18 februari
Oudergesprekken (groep 1 t/m 3)
KOL-gesprekken (groep 4 t/m 7)

21 februari t/m 25 februari
Voorjaarsvakantie

28 februari en 1 maart
Studiedagen – leerlingen vrij

Nieuw op school

Welkom op school!

Groep 1/2A:
Prajal

Groep 1/2B:
Kayvee