Praktische informatie

Schooltijden

MAANDAG
T/M
VRIJDAG

08.30 UUR
TOT
14.15 UUR

DEUREN
OPEN OM
08.20 UUR

LEERLINGEN LUNCHEN OP SCHOOL

Toermalijn werkt met een “vijf-gelijke-dagen-model”.
Dit houdt in dat voor alle dagen van de week en voor alle groepen dezelfde schooltijden gelden.
8:20 uur – schooldeuren open:
Ouders van leerlingen in groepen 1 t/m 3 brengen hun kind(eren) naar de klas.
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.
8:30 uur – start van de lessen
10:00 – 10:15 – ochtendpauze groepen 1 t/m 4
10:15 – 10:30 – ochtendpauze groepen 5 t/m 8
11:45 uur – 12:45 – tijd voor lunch en lunchpauze, resp. 15 en 30 minuten
14:15 uur – einde schooldag, de leerlingen worden door
de leerkrachten naar buiten begeleid.

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie
18 okt. t/m 22 okt.

Kerstvakantie
27 dec. t/m 07 jan.

Voorjaarsvakantie
21 feb. t/m 25 feb.

Goede Vrijdag
15 apr.

Tweede Paasdag
18 apr.

Meivakantie
25 apr. t/m 06 mei

Hemelvaart
26 en 27 mei

Tweede Pinksterdag
06 jun.

Zomervakantie
18 jul. t/m 26 aug.

Studiedagen

Maandag 20 september

Vrijdag 15 oktober

Maandag 28 februari

Dinsdag 1 maart

Vrijdag 24 juni

Vrijdag 15 juli

12 uur vrij

Woensdag 01 december

Vrijdag 24 december

Jaarinformatieboekje

Verlofformulier