Praktische informatie

Schooltijden

MAANDAG
T/M
VRIJDAG

08.30 UUR
TOT
14.15 UUR

DEUREN
OPEN OM
08.20 UUR

LEERLINGEN LUNCHEN OP SCHOOL

Toermalijn werkt met een “vijf-gelijke-dagen-model”.
Dit houdt in dat voor alle dagen van de week en voor alle groepen dezelfde schooltijden gelden.
8:20 uur – schooldeuren open:
Ouders van leerlingen in groepen 1 t/m 3 brengen hun kind(eren) naar de klas.
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.
8:30 uur – start van de lessen
10:00 – 10:15 – ochtendpauze groepen 1 t/m 4
10:15 – 10:30 – ochtendpauze groepen 5 t/m 8
11:45 uur – 12:45 – tijd voor lunch en lunchpauze, resp. 15 en 30 minuten
14:15 uur – einde schooldag, de leerlingen worden door
de leerkrachten naar buiten begeleid.

Vakantierooster

Herfstvakantie
12 okt.  t/m 16 okt.

Kerstvakantie
21 dec.  t/m 01 jan.

Voorjaarsvakantie
22 feb.  t/m 26 feb.

Pasen
02 apr.  t/m 05 apr.

Koningsdag
27 apr. 

Meivakantie
03 mei t/m 14 mei

Pinksteren
24 mei

Zomervakantie
12 jul.  t/m 20 aug.

Studiedagen

Maandag 14 september

Vrijdag 9 oktober

Woensdag 18 november

Maandag 1 maart

Dinsdag 2 maart

Maandag 26 april

Onder voorbehoud 

Donderdag 17 juni

Vrijdag 18 juni

Vrijdag 9 juli

Jaarinformatieboekje

Verlofformulier