Praktische informatie

Schooltijden

MAANDAG
T/M
VRIJDAG

08.30 UUR
TOT
14.15 UUR

DEUREN
OPEN OM
08.20 UUR

LEERLINGEN LUNCHEN OP SCHOOL

Toermalijn werkt met een “vijf-gelijke-dagen-model”.
Dit houdt in dat voor alle dagen van de week en voor alle groepen dezelfde schooltijden gelden.
8:20 uur – schooldeuren open:
Ouders van leerlingen in groepen 1 t/m 3 brengen hun kind(eren) naar de klas.
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.
8:30 uur – start van de lessen
10:00 – 10:15 – ochtendpauze groepen 1 t/m 4
10:15 – 10:30 – ochtendpauze groepen 5 t/m 8
11:45 uur – 12:45 – tijd voor lunch en lunchpauze, resp. 15 en 30 minuten
14:15 uur – einde schooldag, de leerlingen worden door
de leerkrachten naar buiten begeleid.

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie
17 okt. t/m 21 okt.

Kerstvakantie
26 dec. t/m 06 jan.

Voorjaarsvakantie
27 feb. t/m 03 mrt.

Pasen
7 apr. t/m 10 apr.

Meivakantie
24 apr. t/m 5 mei

Hemelvaart
18 en 19 mei

Pinksteren
29 mei

Zomervakantie
24 jul. t/m 1 sept.

Studiedagen

Maandag 24 oktober

Dinsdag 25 oktober

Woensdag 26 oktober

Maandag 6 maart

Dinsdag 7 maart

Donderdag 22 juni

Vrijdag 23 juni

Vrijdag 21 juli

12 uur vrij

Maandag 5 december

Vrijdag 23 december

Vrijdag 7 juli

Jaarinformatieboekje

Verlofformulier