Missie

Wij staan voor goed onderwijs passend bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit doen wij vanuit een positieve houding met respect voor elkaar. Wij dagen onze leerlingen uit en begeleiden hen om zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. Wij willen dat kinderen anderen respecteren, hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch respectvol leren samen te leven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot positieve en gelukkige mensen en een bijdrage mogen leveren aan de maatschappij.

Visie

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Wij vinden dat we kinderen daarom een belangrijke basis mee moeten geven die hen helpt in hun verdere leven. Naast kennis zijn sociale vaardigheden als samenwerken, communicatie, creativiteit en kritisch informatie kunnen verwerken belangrijk. Een kind is meer dan een cijfer of een toets-score. Elk kind heeft eigen, unieke talenten. Wij vinden dat kinderen de ruimte moeten krijgen om die talenten te ontdekken en er wat mee te doen.

Kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past, zodat zij hun mogelijkheden, hun beperkingen, hun verlangens, hun verdriet, hun geluksmomenten en hun kijk op de wereld kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat we kinderen accepteren zoals ze zijn. We hebben hoge verwachtingen en stimuleren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen, waarbij we als leerkrachten respect tonen voor kinderen, vertrouwen geven aan kinderen en rekening houden met verschillen.

Sfeerimpressie van onze school

Het team

Groepsverdeling schooljaar 2022-2023

Groep 1/2A

Juf Claudia

Groep 1/2A, groep 3 en respectcoördinator

Juf Suzanne

Groep 1/2B

Juf Gaby

Groep 1/2B

Juf Sandra

Groep 3

Juf Freeke

Groep 4 & muziek

Juf Ilse

Groep 4 & onderbouwcoördinator

Juf Anouk

Groep 5 & respectcoördinator

Juf Carolien

Groep 5 & groep 8

Juf Martje

Groep 6

Juf Carolina

Groep 7

Juf Melissa

Groep 7 & intern begeleider

Juf Denise

Groep 8 & bovenbouwcoördinator

Juf Tabitha

Onderwijsassistent

Juf Karen

Onderwijsassistent

Juf Debby

Onderwijsassistent

Meester Erwin

Gym

Juf Sanneke

Conciërge en ICT

Meester Jan

Directie

Juf Marisha

Remedial teaching

Juf Hannalie

Brede school

De Brede School Legmeer is een samenwerkingsproject van de schoolbesturen van SBO De Dolfijn, ICBO De Kwikstaart, OBS Toermalijn, kinderopvang Solidoe en de gemeente Uithoorn (welzijn- en buurtfunctie). De Brede School heeft de beschikking over twee sportzalen, twee speeldaken (1500m2), een kenniscentrum, kantine, leskeuken, technieklokaal, cursusruimtes, atrium, binnentuin en speelbos.

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Oudercommissie

De Oudercommissie is een vertegenwoordiging van ouders binnen de school en houdt zich, in samenwerking met het team, bezig met het organiseren van verschillende activiteiten. De Oudercommissie is verder verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage.

Bestuur

Stichting AURO verzorgt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen (met scholen in de kernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis). Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende 9 scholen met in totaal rond de 2.400 leerlingen en zo’n 210 medewerkers.

Schoolgids

Inspectierapport

Het nieuwste inspectierapport (2016) is hier te downloaden.